Skærmbillede 2019-10-08 kl. 15.18.21

Vi er ambitiøse på vores egne og samfundets vegne. Vil du være med til at ændre dit liv og dit land? Du er velkommen i KU!

VI ER AMBITIØSE UNGE!

“Konservativ Ungdom er verdens ældste politiske ungdomsorganisation. Vi er ambitiøse unge, der, udover at ændre vores eget liv, også vil ændre samfundet. Vi samles over hele landet. Du kan være med; hvad enten du ved meget om politik eller først lige er kommet i gang med samfundsfag. Hvis du er på den borgerlige fløj, så er du velkommen i KU!”

Landsformand for Konservativ Ungdom, Anders Storgaard

Er du klar til at gøre en forskel?

Prøv et medlemskab i Konservativ Ungdom.

Prøv et medlemskab

Politik

Stærkere forsvar!

En stats fremmeste opgave er at sikre dens borgere sikkerhed og frihed gennem et dygtigt og professionelt forsvar. NATO er Danmarks vigtigste fundament for sikkerhed, og derfor skal Danmark gå foran i NATO samarbejdet og bruge mindst 3% af vores BNP på Forsvaret.

Et grønnere Danmark til vores børn!

Et af de vigtigste elementer i konservatismen er kontrakten mellem generationerne. De tidligere, nuværende og kommende generationer hænger sammen. Vi skal videregive naturen og samfundet til vores børn i samme – eller gerne bedre – stand end vi modtog disse fra vores forældre. Vores handlinger skal foretages i respekt for de kommende generationer.

De svageste er vores ansvar!

Staten skal koncentrere sig om de virkeligt svage i samfundet, som ikke har mulighed for at opretholde en tålelig levestandard. Det er ikke statens opgave at sørge for middelklassen, som i dag modtager offentlige ydelser som bl.a. børnecheck, folkepension og boligydelser.

Unge skal lære mere i skolen!

Folkeskolen er et essentielt grundlag for elevernes fremtid. Niveaudeling i folkeskolen skal gøres til en større del af den daglige undervisning. Gennem niveaudeling skal vi sørge for, at den stærke elev udfordres, og at den svage elevs behov tilgodeses. Det er derudover vigtigt, at der undervises i den danske kulturarv i folkeskolen, så den almene dannelse styrkes.

Skatten skal ned!

Den enkelte borger skal først og fremmest tage sig af sig selv og sin familie. Skatten skal være flad og så lav som mulig. Staten skal ikke umyndiggøre borgerne ved at opkræve høje skatter. Derfor skal personskatten sættes markant ned og erhvervslivet skal have meget bedre vilkår.

En retfærdig udlændingepolitik!

Vi skal føre en klog udlændingepolitik. Bliver en tilflytter idømt mere end et halvt års betinget eller ubetinget fængsel, skal vedkommende udvises. Frygten for kriminalitet rammer både danskere, men også herboende udlændinge, som oplever mindre tillid end de ellers ville kunne nyde godt af. Vores gæstfrihed er betinget af gensidig respekt.

KU i pressen

I Konservativ Ungdom siger vi tingene, som de er.

Vi kæmper for indflydelse i samfundet ved at sætte den politiske dagsorden på en lang række områder. Vores landsformand er vores politiske frontfigur, der jævnligt optræder på TV og i aviserne.

Vi har en lang og stolt historie, som det borgerlige Danmarks vagthund. Vores opgaver er, at kæmpe for et sammenhængende Danmark, hvor du bliver belønnet for at gøre en ekstra indsats for dig selv, din familie og samfundet.

Se nogle af vores pressesager og følg Konservativ Ungdom på de sociale medier.

Bliv medlem og aktiv for Konservativ Ungdom!

Bliv aktiv i KU