fbpx

RESOLUTIONER

I Konservativ Ungdom siger vi tingene, som de er. Vi kæmper for indflydelse i samfundet ved at sætte den politiske dagsorden på en lang række områder.

 

Den danske kvalitet er noget af det mest eftertragtede i verdenen.

Det er den, fordi dansk produktion ikke går på kompromis med kvalitet, og samtidig har de optimale forhold for at kunne blomstre. Denne eftertragtede kvalitet kommer til at blive udfordret, når de investorer der gør innovation muligt og samtidig øger kvaliteten, bliver beskattet til uigenkendelighed. I Danmark har vi en særlig hård skat, der straffer folk, der tør tage en risiko og selvfølgelig ønsker at få afkast på deres investeringer. Der er helt basal økonomisk forståelse der skal til for at forstå, at den danske økonomi vækster, når investeringerne er mange, og alle sider profiterer, sådan fungerer et frit og blomstrende marked. Men denne vækst i økonomi og kvalitet ønsker regeringen tydeligvis at kaste fra sig, så længe man kan bibeholde den jalousi-prægede symbolpolitik.

I dag ser vi mange firmaer flygte til andre lande for at blive børsnoteret, fordi de har bedre skattevilkår for aktionærer. Dette skal vi gøre op med, så vi igen sikrer, at danske virksomheder bliver børsnoteret i Danmark. Vi skal have et sundt investeringsklima i Danmark, der også tiltrække udenlandske virksomheder og investorer.

Derfor mener Konservativ Ungdom, at aktionærbeskatningen skal afskaffes.

 

Nej til symbolsk klimapolitik

Konservativ Ungdom tager klimaforandringerne alvorligt og ønsker at skabe en grønnere fremtid for de næste generationer. Dette vil vi gøre på den mest effektive måde ved at lægge afgifterne på udledningerne. Ifølge EU’s aftalesystem har de enkelte medlemslande ansvaret for at nedbringe disse, og det skal vi værne om, så alle lande tager et medansvar for klimakrisen.

Derfor ønsker vi heller ikke at straffe forbrugerne ved f.eks. at indføre afgifter på kød og andre animalske produkter inden for landbruget.


 

Iran er en slyngelstat

Iran er en slyngelstat, som gang på gang har været en utroværdig magt i Mellemøsten. Da Iran-aftalen i sin tid blev underskrevet, var det gjort med den forventning, at Iran droppede deres atomudvikling, hvorimod Vesten ville stoppe med at sanktionere landet. Iran har ikke levet op til deres del af aftalen, de fortsatte deres udbygning og forskning i atomvåben, og forsøgte at skjule dette fra verdenssamfundet.
Derudover er Iran og dets præstestyre den førende statssponsor af islamisk terror, ikke bare i Mellemøsten, men globalt. At tro at man kan lave en aftale med et af verdens mest utroværdige islamistiske regimer, hvis værdier og ageren er mod alt det, som vi i Vesten står for, er en farce. Da man løftede sanktionerne, fik Iran massiv vækst, hvilket kun styrker regimet og deres omfattende terrorvirksomhed. Dermed må vi, i vesten og særligt Europa, genindføre sanktionerne mod landet. Den opførsel kan ikke tolereres i det internationale samfund. Danmark skal derfor anbefale EU, at vi sammen forlader Iran-aftalen!

 

Afskaf momsen på reperationer

Danskerne har et stort forbrug, som også påvirker klimaet. Venstrefløjens automatreaktion er altid at ville hæve skatter og afgifter, men i Konservativ Ungdom er vi ikke tilhængere af at brandbeskatte danskerne med kød- og flyafgifter f.eks. I stedet for ønsker vi at gøre det mere økonomisk attraktiv at træffe det bæredygtige valg.

Derfor vil vi afskaffe momsen på reparationer for alle varer med undtagelse af biler. Dermed bliver det billigere at få repareret sine nuværende ting i stedet for at købe nyt, hvilket er til gavn for klimaet og miljøet, der vil blive belastet mindre, hvis forbrugerne i højere grad får repareret deres ting, så det forlænger varernes levetid. Mange køber f.eks. en helt ny cykel i stedet for at få repareret deres gamle.

Derfor mener KU at vi skal afskaffe momsen på reparationer for alle varer med undtagelse af biler.

 

Putin er en trussel mod Europa og Vesten

Siden februar 2014 har vi set, hvordan det totalitære Rusland med Vladimir Putin i spidsen, bid for bid har spist sig ind på Ukraine. Det er naturligvis helt i strid med al international lovgivning at annektere dele af andre lande imod det pågældende lands og befolknings samtykke og vilje. Ulovligheden i Ruslands ageren i Ukraine bekræftes yderligere i, at ingen andre lande, med undtagelse af et andet regime – Syrien – har bakket op om Ruslands annektering af Krim.

Ruslands forsøg på at annektere det østlige Ukraine er stadig i gang og har ifølge FN ved årsskiftet 2020 kostet over 13.000 mennesker livet. Imens truer Putin vores allierede i Baltikum og rasler med sablen overfor skandinaviske brødre. Ukraine er derfor ikke bare et isoleret tilfælde, men en forsmag på en ny russisk udenrigspolitik, som har det mål at ødelægge Vesten og generobre det tabte land efter den kolde krigs afslutning.
En sådan ageren kan naturligvis ikke accepteres af Vesten og det effektive middel imod Vladimir Putins ekspansionsdrømme kan derfor kun være, at Vesten sætter hårdt mod hårdt. Derigennem sættes en varig stopper for Ruslands ulovlige ekspansion. Putin forstår ligesom sine forgængere i Kreml kun én ting – magt.
Derfor mener Konservativ Ungdom, at det er på tide, at NATO og Vesten sætter foden i. Den eneste måde Vesten definitivt kan fremtidssikre Ukraine mod fremtidige overgreb som det der foregår på nuværende tidspunkt, er ved at sende et klart signal til Putin.

Derfor foreslår Konservativ Ungdom følgende:

  1. Vesten skal på kort og lang sigt blive uafhængig af russisk olie og gas.
  2. Den danske regering skal afvise de russiske planer om et Northstream II gennem dansk territorium, som ellers vil give Putin endnu et magtmiddel mod Europa.
  3. Vesten skal vedtage hårdere sanktioner, som ikke må løftes, før den sidste russiske soldat har forladt det østlige Ukraine og Krim.
  4. Vesten og Danmark skal foretage en massiv investering i vores nationers forsvar, så vi bliver i stand til at sikre os mod fremtidig russisk aggression.

Hvis ikke Vesten formår at sætte en stopper for Putins ekspansionsdrømme, så risikerer vi at gentage historiens fejltrin . Putin er en trussel mod den fred i Europa, som det har taget generationer at opbygge.


 

Mulighed for frikommuneforsøg

Vi skal hele tiden efterstræbe at afbureaukratisere og effektivisere den kommunale sektor således, at vi sikrer den bedst mulige styring og forvaltning af skatteborgernes penge. Derfor skal vi også give kommunerne muligheder for at gøre tingene på nye måder i den offentlige sektor med henblik på at finde mere effektive løsninger, der kan sikre mere kvalitet for pengene. Erfaringerne fra forsøgene under frikommuneforsøget inspirerer løbende til forenkling og forbedring af de statslige regler, hvilket til enhver tid må efterstræbes.

Derfor mener Konservativ Ungdom, at der igen skal indføres muligheden for frikommuneforsøg, som den nuværende socialdemokratiske regering har droppet, ligesom man skal kunne ansøge om frikommuneforsøgene løbende. Samtidig skal det gøres lettere at søge for kommunerne, så de ikke bliver overbebyrdet med regler og krav.

 

Genopret arbejdsgruppen for bedre vilkår for sexarbejdere

Sexarbejdere bidrager til det danske samfund på lige fod med andre danske borgere ved at betale skat. De mangler dog basale rettigheder i deres branche herunder overenskomst, ret til dagpenge, bedre arbejdsvilkår og sikkerhed på arbejdspladsen.
I 2019 blev der nedsat en arbejdsgruppe, som i samarbejde med sexarbejdere, skulle se på forholdene i branchen og undersøge hvordan man kunne forbedre dem. Denne arbejdsgruppe er blevet lukket af Astrid Kragh.

Vi bør respektere sexarbejdernes ret til basale rettigheder på arbejdsmarked, og derfor bør arbejdsgruppen for sexarbejderes vilkår genoprettes.

 

Ursula Von Der Leyen

I Konservativ Ungdom mener vi, at EU skal sigte mod at være et sammenarbejde mellem stater for at sikre fred, frihed og samhandel. Tidligere har EU kommissionsformand Ursula von der Leyen, udtrykt hendes holdning om at ”Unionen skal transformeres til, at berører enhver del af vores samfund”. Dette må altså ses som Kommissionsformandens mål med hendes arbejde for EU, i den periode hun holder embedet. Kommissionsformands holdning til EU er på ingen måde sammenlignelig med KUs holdning til EU.

Derfor mener KU at Ursula von der Leyen ikke er den rette person, til at holde kommissionsformands embedet.

 

Danmark skal anerkende det Armenske Folkemord

Fra 1915 til 1923 stod det Osmannisk Tyrkiske styre bag flere systematiske folkemord på kristne og uønskede etniciteter. Ud fra en konservativ vurdering døde i 600,000 Grækere og Assyrere, samt omkring halvanden million Armeniere. På trods af bred dækning i medierne og international kritik mødte den systematiske udrensning ingen konsekvenser. Ingen Osmanniske eller Tyrkiske ledere blev retsforfulgt, og senere diktatorer brugte dette som eksempel på hvorfor de kunne slippe afsted med deres forbrydelser mod menneskeheden. Den nuværende Tyrkiske regering fornægter til den dag i dag at en systematisk udrensning fandt sted, og påstår at det var få spredte massakrer, som var en reaktion på kristen og især Armensk forræderi. Anerkendelse af folkemordet i Tyrkiet kan i dag resultere i fængselsstraf eller værre.

Derfor mener KU at Danmark bør tilslutte sig lande som USA, Rusland og størstedelen af Europa i en officiel anerkendelse af det Armenske Folkemord.

 

Danmark i Arktis

Arktis er dette århundredes vigtigste slagmark. Lige nu sidder videnskabsmænd, diplomater, statsledere og militære ledere og holder øje med Arktis som aldrig før.
Danmark spiller en helt særlig rolle i spillet om Arktis. Danmark er et permanent medlem af Arktisk Råd, så er Danmark også en af de fem eneste nationer med krav på de vigtige områder nær nordpolen. De andre lande der også har krav er Canada, USA, Rusland og Norge. Norge og USA har meget svage krav, så kampen står derfor hovedsageligt mellem Canada, Rusland og Danmark.

Danmark, Rusland og Canada har alle tre krav på dele af den undervandske bjergkæde, da bjergkæden rammer på både dansk, canadisk og russisk territorium. Et land med en naturlig udvidelse af sit land (som en bjergkæde) under vand, har krav på at udvide sit landareal til den naturlige udvidelse stopper. Den bjergkæde der går rundt i Arktis er meget ressourcerig og strategisk vigtig for for NATO. Det er essentielt for Europa, og samarbejdet i NATO, at Europa har direkte indflydelse og militær adgang til Arktis. Rusland er i gang med at udvide deres videnskabelige, økonomiske og militære institutionen i det arktiske område, og gør klar til at påtage sig langt størstedelen af området, dets ressourcer og den strategiske militære placering.

Arktis er ikke kun vigtigt for Rusland og NATO. Kina, som intet direkte har med Arktis at gøre, presser Arktisk Råd til at gøre området til en frihandelszone, så Kina ville kunne sejle vare billigere til USA og udvide deres økonomiske magt i verden. Efter at den globale opvarmning har smeltet en stor del af isen i Arktis, er det blevet muligt at sejle i større grad, og det har været med til at det nu ikke kun er en kamp om ressourcer og militær magt, men også økonomi.

Konservativ Ungdom mener at vi skal tage situationen i Arktis meget alvorligt, og presse på for at de danske krav på nyt territorium bliver imødekommet af Arktis Råd. Det vil både give Danmark, Europa og NATO en stærkere placering i verden.

 

 

Drengeomskæring skal være tilladt

Vi må ikke glemme at forsvare vores vigtige fællesskaber, for de er nødvendige, så man ikke blot overlader alle helt til sig selv. For uden fællesskaber reduceres man til et individ uden nogle holdepunkter, som er med til at danne én som menneske og skabe vores identitet. Da Det Jødiske Samfund vurderer selv, at en ulovliggørelse af omskæring af børn de facto vil forbyde jødedommen i Danmark, stiller Konservativ Ungdom sig kritisk overfor en ulovliggørelse.I Konservativ Ungdom er vi ikke grænseløse liberale, men konservative der kæmper for individets rettigheder. Når man i sin kamp for rettigheder ser sig blind for en potentiel fjernelse af en religion i Danmark, skal vi konservative stoppe op. Derfor anser Konservativ Ungdom, at et så lille indgreb som drengeomskæring fortsat skal være fuldt lovligt.

Derfor mener KU, at drengeomskæring skal være tilladt.

 

Konservativ Ungdom anser Kong Davids by, Jerusalem, som Israels naturlige hovedstad

Igennem de år Israel har eksisteret, i antikken og i moderne tid, har Jerusalem altid været den fungerende hovedstad i Israel. I det moderne Israel ligger alle centrale institutioner herunder parlamentet, højesteret og regeringshovedkvarteret i Jerusalem.
Derudover må det være op til den enkelte suveræne stat at afgøre, hvor dets hovedstad er placeret indenfor dets faktuelle territorium. Derfor skal Danmark anerkende faktum, Jerusalem som Israels hovedstad samt flytte sin ambassade til samme by.

 

Straf til kønsbaserede særregler

For år tilbage kom det frem, at mandlige pædagoger oplevede særregler i hele 58% af danske børnehaver. Disse særregler inkluderer blandt andet at pædagogerne ikke må skifte bleer, at de ikke må have et barn på sit skød, og at alt der kan misforstås skal noteres. Ligestillingsnævnet dømte særreglerne ulovlige i 2017, men den ærgerlige realitet er, at særreglerne stadig eksisterer. Som konservative modsætter vi os denne kønsdiskrimination og fjendtliggøren af mandlige pædagoger.

Derfor mener Konservativ Ungdom, at offentlige institutioner med kønsbaserede særregler skal straffes økonomisk.


Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.