fbpx

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Registrering og brug af indsamlede data

Som en naturlig og støttende del af KU’s virke som politisk ungdomsorganisation indsamler, opbevarer og behandler vi personlige data om foreningens medlemmer. 

Formålet med brugen af personoplysninger er at virke som ungdomsorganisation indenfor rammerne af vedtægterne for KU og lokalforeningerne.

Det betyder, at vi registrerer og bruger personoplysninger, når

 • du har indgået eller overvejer at indgå en aftale med os om en ydelse eller et produkt, jf. persondataforordningens art. 6.1(b)
 • du har givet os samtykke til at bruge dine personoplysninger til et bestemt formål, jf. persondataforordningens art. 6.1(a)
 • vi er juridisk forpligtet til det, f.eks. i henhold til
  • Skattekontrolloven
  • Bogføringsloven
  • Databeskyttelsesloven
  • Partistøtteloven
 • det er nødvendigt for at forfølge vores legitime interesser, jf. persondataforordningens art. 6.1(f). Det kan f.eks. være for at forhindre misbrug eller tab, for at styrke it-sikkerheden eller/og som led i direkte markedsføringsformål. I denne sammenhæng registrerer og bruger vi kun dine personoplysninger, hvis vores interesse klart vægter tungere end din interesse i, at vi ikke behandler dine personoplysninger.

De ansvarlige for brugen af personoplysninger (dataansvarlige) er Konservativ Ungdoms Landsorganisation cvr. 66357317 og den lokalforening, som du er medlem af. Du kan se en oversigt over lokalforeninger på medlemssystem.konservativungdom.dk/intra

Indsamlede Personoplysninger

Vi indsamler personoplysninger, der gør det muligt at identificere en person: Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, indmeldelsesdato, fødselsdato, betalingsforhold, interesser, transaktioner vedr. varekøb, organisatoriske roller, politiske roller, politisk tilhørsforhold, kontooplysninger, ind- og udmeldelsesårsag, billede og videomateriale.

Følsomme oplysninger

Vi behandler oplysninger om dit medlemskab til aktiviteter, som kan rummes inden for rammerne af vores vedtægter, jf. persondataforordningen art. 9, stk. 2(d).

Herudover behandler vi kun undtagelsesvist følsomme oplysninger og kun med dit samtykke.

Brug af de indsamlede personoplysninger

De indsamlede personoplysninger bruges f.eks. til kommunikation med medlemmer, udsendelse af kontingentopkrævninger, nyhedsbreve og invitationer, indkaldelse til generalforsamlinger, oplysninger i forbindelse med valg, statistiske formål, analyser af medlemsbevægelser, oprettelse af abonnementer, tilmelding til arrangementer og flytning af medlemskab/medlemsdata fra en lokalforening til en anden.

Tredjeparter og dine personoplysninger

Vi indhenter ikke personoplysninger fra tredjeparter, og vi videregiver ikke oplysninger til tredjeparter, med mindre vi er juridisk forpligtet til det. 

Hvor længe bruger vi dine personoplysninger

Vi bruger dine personoplysninger, så længe du er medlem. Efter dit medlemskab er ophørt, bruger vi ikke længere dine personoplysninger aktivt, men vi er juridisk forpligtet til at beholde visse oplysninger i udmeldelsesåret og 5 år herefter. 

Profilering og automatiserede beslutninger

Vi anvender ikke automatiserede beslutninger.

Vi kan målrette invitationer og anden markedsføring til udvalgte medlemsgrupper baseret f.eks. på alder eller interesser, men vi bruger ikke profilering til at prøve at forudse, hvilke valg et medlem vil træffe i fremtiden.

Dine rettigheder

Indsigt

Du kan få indsigt i de oplysninger, som vi har registreret om dig, ved at rette henvendelse til os. I visse tilfælde kan din indsigtsret være begrænset ved lov eller fritaget for retten til indsigt. Det kan f.eks. gælde af hensyn til andre medlemmer.

Ret til at gøre indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger. Det gælder navnlig, når vi behandler oplysninger, fordi vi har en legitim interesse. Hvis vi bruger oplysningerne til at opfylde en aftale med dig, eller fordi vi er juridisk forpligtet hertil, kan du ikke gøre indsigelse.

Du har herudover ret til at gøre indsigelse mod vores brug af dine personoplysninger til direkte markedsføring og profilering i forbindelse hermed.

Rettelse og sletning af personoplysninger

Hvis de oplysninger, som vi har registreret, er forkerte eller ufuldstændige, så er du berettiget til at få oplysningerne slettet eller opdateret. Har du gjort indsigelse mod vores brug af dine personoplysninger, eller mener du, at de er forkerte, så kan du kræve, at vi begrænser brugen af oplysningerne til opbevaring. Brugen begrænses kun, indtil oplysningernes rigtighed kan bekræftes, eller indtil det kan kontrolleres, om vores behov for at kunne bruge oplysningerne vejer tungere end dine interesser.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os på data@konservativungdom.dk, hvis du har spørgsmål om dine personoplysninger eller vores brug af dem.

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.