Naturvidenskabens styrker har alle dage været, at den var håndgribelig. Der var ét svar og du kunne ikke argumentere dig frem. Det skal åbenbart være slut i et nyt fag som hedder engineering. Engineering er et fag, som skal give eleverne perspektiv. I stedet for at sidde og arbejde med ligninger, skal de arbejde kreativt, og løsninger på et konkret problem. Vægten i dette fag kommer ikke til at ligge på facit. Nej, det vigtigste er, at du kan argumentere for dine valg og fravalg.

Hvad er så tankerne bag det nye fag? ”Eleverne skal lære at håndtere teknologi, så vi i fremtiden kan styre den, og den ikke kommer til at styre os”, sådan siger Suzie Auener som er konsulent virksomheden Astra, en selvejende virksomhed under Undervisningsministeriet. Det lyder jo ikke dumt, det kan man jo ikke være uenig i. Men jeg må alligevel sige, at jeg stiller mig skeptisk overfor forslaget. Og hvorfor gør jeg så det?

 

Jeg er skeptisk overfor endnu et fag hvor alt er til diskussion. Der er i forvejen mange fag, hvor det hele skal diskuteres, og hvor der ikke er en endegyldig sandhed. Det er faktisk det, alle de humanistiske fag går ud på. Hvorfor skal det spredes til de naturvidenskabelige fag? Jeg ved godt, at vi i disse dage, er glade for, at alt skal være til diskussion. Det er også fint. Altså, i de humanistiske fag. Jeg må jo erkende, at selvom jeg er ved at tage en bachelor i historie, så står jeg uforstående tilbage. Den beskrivelse der er af faget, synes jeg hører ind under samfundsfag. Dér ville det give mening. Dér ville det passe ind. Dér ville det være en forbedring af faget.

Men er det så alt jeg står uforstående og skeptisk overfor? Nej da! Forslaget med at lære mere om den moderne teknologi er fantastisk, og nok også essentiel, hvis vi kigger på samfundets udvikling. Men må jeg så ikke foreslå noget andet? Hvad med at sætte programmering på skoleskemaet? Det tror jeg ville være utrolig gavnligt for de unge mennesker. Det ville give de fremtidige generationer en masse nye og gode kompetencer. Det ville stoppe humaniseringen af naturvidenskaben.