I Europa gør vi hovedsageligt brug af olie, kul og gas til at drive vores industri, privatbilisme og daglige energiforbrug. Næsten alle ved at disse energikilder er skadelige for både vores miljø, klima og natur. Alligevel er mange på specielt højrefløjen skeptiske overfor at investere i alternative energikilder. Samme personer er også ofte store fortalere for, at vi i Europa skal føre en hård og kontant forsvarspolitisk linje, overfor vores eksterne fjender mod øst og syd.

På trods af denne stærke profilering på både det forsvarspolitiske og miljø-og klimapolitiske område, ser politikere og meningsdannere i liberale og konservative kredse ikke, at de to synspunkter er selvmodsigende, selvom de i høj grad er det. Det er nemlig lige præcis mod øst og syd, at olien, gassen, kullet og uranen findes i de største mængder.

Rusland og Opec-landene stod i 2014 for langt over halvdelen af EU’s energimport i form af blandt andet olie, naturgas, uran og kul. Importeret energi udgør sammenlagt 53 % af EU’s samlede energiforbrug, så der er stor grund til fremtidig bekymring. Mellemøsten er fortsat en meget ustabil region, hvor mange europæiske lande er involveret i konflikter, og EU’s relation til Rusland er over bare få år gået fra fredelig til iskold. Skulle disse lande pludselig beslutte sig for at lukke for energieksporten i en sikkerhedspolitisk skakmatmanøvre, så ville det se grelt ud for alle lande i Europa, dermed også Danmark.

En løsning på dette er naturligvis at satse på energikilder, der udover ikke at forværre vores levevis, er med til at sikre energiuafhængighed. En sådan vedvarende energi er nemlig den eneste energiform, hvor vores egne energireserver ikke er midlertidige. Udover mindsket CO2-udledning og renere luft, undgår vi, ved en solid satsning på ikke-fossil energi, at komme ud for en ny oliekrise i det 21. århundrede. Et mere bæredygtigt Danmark er derfor også et mere sikkert Danmark.

I Konservativ Ungdom er vi meget bevidste om, at et stærkt forsvar i Danmark og hos vores allierede er nøglen til at skabe varig sikkerhed på vores kontinent. Derfor er vi også uhyre opmærksomme på, at vi for fremtiden er nødt til at satse på energikilder, der sørger for, at vi på energiområdet er uafhængige af vores fjender. Et forsvar, hvis fremtidige grundlag hviler på fjendens ressourcer, kan aldrig være ideelt for vores sikkerhed. Energipolitik og forsvarspolitik er to sider af samme mønt. Det er på tide, at vi i det borgerlige Danmark adresserer den sammenhæng.